Billede af Lindholm Søpark

Lindholm Søpark

Projekt navn

Lindholm Søpark

Bygherre

Sundby - Hvorup Boligselskab

Lokation

Danmark, Nørresundby

Tidsperiode

2015 til 2018

Nøgletal

Omfang: 4.500 m2.
Ydelse: Projektering, projekteringsledelse, byggeledelse, opfølgning og fagtilsyn
Fag: Arkitekt, Ingeniør, konstriktioner, HVAC, EL og svagstrøm

Samarbejdespartner: Norconsult har leveret arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning

 

Billede af Lindholm Søpark

Familieboliger i historisk terræn

44 nye familieboliger er opført som tre punkthuse med varierende form og højde. Som en del af det nye byggeri er der planer om at skabe et aktivitetsområde ud mod søen samt etablering af en bådebro. Projektet er fordelt på 3 byggerier med hver deres karakteristika og særlige kvaliteter.

Multifunktionelle boliger med udsigt

Boligerne er udviklet som henholdsvis 3 og 4 værelses enheder, som kan sættes sammen på en måde, hvor de indgår naturligt i de forskellige måder at ankomme til boligen. Alle har gode altaner eller terrasser og udsigt over søen og søens relation til det dramatiske kulturlandskab.

De er disponeret på en måde, hvor der skabes størst mulig indretningsmæssig fleksibilitet - således at de både kan fungere som familiebolig og som delelejlighed for evt. studerende.

 

Projektets mission

Bygherres mission var at skabe en oase midt i de gamle kridtgraves natur ved at kombinere områdets stejle terrænformationer med familieboliger med et enkelt arkitektoniske udtryk.

Billede af Lindholm Søpark