Mariager Havn

Projekt navn

Mariager Havn

Bygherre

Himmerland Boligforening

Lokation

Mariager Fjord

Tidsperiode

2020 til 2022

Nøgletal

Omfang: 24 private boliger - 5.432 m2 + 30 almene boliger - 2.583 m2
Ydelse:  Ingeniørrådgivning, arkitektrådgivning,
Fag: Ideoplæg, disp.forslag, projektforslag, myndighedsprojekt, konstruktioner og statiske beregninger.

Samarbejdspartner: Totalentreprenør: Lars Pedersen & Søn A/S

54 familieboliger ved Mariager Fjord

Norconsult har fra begyndelsen været med i udviklingen af byggeriet, og det unikke samarbejde mellem den private udvikler Lars Pedersen & Søn A/S og Himmerland Boligforening, og har stået som arkitekt- og totalrådgiver frem til udvidet myndighedsprojekt og byggestart.

Materialitet, æstetik og bæredygtighed hænger uløseligt sammen

En primær disciplin indenfor bæredygtighed er netop at bygge i en kvalitet, som sikrer at bebyggelsen både funktionelt, æstetisk og teknisk har tiden med sig.

Der blev arbejdet med en enkel og sober arkitektur, som både er umiskendelig moderne og samtidig med klassiske træk med klare referencer til Mariager by. Alle beboelsesejendommene er i 2½ etage med høj trempel, som sikrer en tagetage med gode og anvendelige boligkvadratmeter.

Det er velproportionerede længehuse, som skalamæssigt er tilpasset byens øvrige bebyggelse. Facadernes enkle rytme brydes og varieres med karnapper og altaner, som skaber forskellige oplevelser, når man bevæger sig rundt i bebyggelsen.

Løsninger i projektet

Materialemæssigt blev der arbejdet med en varm gul tegl med god variation som primært facadebeklædning. Tag og karnapper blev udført som profilerede stålplader, som i udtryk læner sig op ad klassiske falsede zinktage. Indeliggende altaner, facader langs altangange og andre sekundære bygningsdele blev beklædt med varmebehandlet nordisk fyrretræ. Samlet set en enkel og naturligt samhørende materialitet.

Projektets mission

Ambitionen var gennem kvalificerede materialevalg og robuste tekniske og æstetiske løsninger, at skabe en bebyggelse som patinerer smukt, har lav drift, og gennem et afdæmpet arkitektonisk udtryk og et attraktivt boligområde - også om mange år.

Tværfagligt samarbejde