Billede af renovering på Ravnkildevej

Ravnkildevej

Projekt navn

Ravnkildevej

Bygherre

Himmerland Boligforening

Lokation

Danmark, Aalborg

Tidsperiode

2015 til 2018

Nøgletal

Omfang: 257 boliger

Ydelse: Projektering, ingeniør, fagtilsyn og projektopfølgning

Fag: Arkitekt, Konstruktioner, Ventilation & VVS

Samarbejdspartner: Norconsult har leveret arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning

Billede af renovering på Ravnkildevej

Ambitiøs handlingsplan nytænker hele boligkomplekset

Renovering af bebyggelse og nytænkning af infrastruktur er byggestenene for at nyfortolke et boligkompleks og skabe attraktive boliger i et attraktivt kvarter. Norconsult bistod projektet med arkitekt- og ingeniørrådgivning.

De nye boligveje føres ind mellem blokkene med bolignær parkering, der understøtter nærmiljøet. Ankomst til boligerne kommer fremover til at vende ud mod den fælles ankomstvej, så beboerne har mulighed for at møde hinanden, og samtidig få private haver på modsatte sider.

 

Løsninger i projektet

Bygningernes geometri og udtryk forandres radikalt. Når bebyggelsens massive kuldebroer fjernes, udnyttes de muligheder der opstår, som et naturligt afsæt for en bearbejdning af facaderne og området overordnede arkitektur.

Ankomst til boligerne kommer fremover til at vende ud mod den fælles ankomstvej, så beboerne har mulighed for at møde hinanden, og samtidig får de private haver på modsatte sider.

Med den ændrede ankomst ad boligveje mellem hver anden blok, udnyttes beliggenheden i det skrånende terræn intelligent. Med forandringerne opstår der helt naturligt niveaufri adgang til stuelejlighederne, og dermed øges tilgængeligheden til en lang række boliger – uden dyre elevatorinstallationer.

 

Projektets mission

Bygherres mission var en ambitiøs helhedsplan for en hel bydel i Aalborg Øst, hvor bæredygtighed er et gennemgående tema på alle parametre, som miljø, sociale forhold og økonomi.

Billede af renovering på Ravnkildevej