Skat i Middelfart

Norconsult har for Bygningsstyrelsen udarbejdet byggeprogram, dispositionsforslag og kravspecifikationer som grundlag for udbud i totalentreprise. Projektet omfatter etablering af moderne kontorarbejdspladser i en kulturhistorisk kontekst.

Kulturhistoriske bygninger ombygges til kontorlandskab


Bygningsstyrelsen ønskede at renovere to gamle hospitalsbygninger på det tidligere Middelfart Sygehus område til et velfungerende kontormiljø til SKAT / Gældsstyrelsen. I rollen som bygherrerådgiver havde Norconsult til opgave at udføre udarbejdelse af byggeprogram
og dispositionsforslag samt kravspecifikation som grundlag for udbud i totalentreprise / storentreprise. Norconsult har bistået Bygningsstyrelsen i udbud, forhandling og kontrahering.

Bygherrerådgivning

I forbindelse med byggeriets gennemførelse, har vores rolle som bygherrerådgiver været at processtyre og føre bygherretilsyn, hertil økonomistyring for projektet og generel problem-løsning. Renoveringen af bygningens 6.000 m² har her haft fokus på driftvenlige materialer ift. bygningens klimaskærm og de tekniske forhold.

Ravnkildevej

Almene boliger
Bolig