• Fast stilling
  • Fast ansatt
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Borlänge

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi arbetar brett med infrastrukturprojekt.

Vi har kompetens inom bro-teknik, väg- och gatuprojektering samt VA-teknik. Vårt starka team jobbar med både små och stora projekt, från tidiga utredningar till byggplatsuppföljningar. Vi har både seniora och juniora medarbetare i en bra blandning som gillar att ha kul på jobbet. Vi arbetar i hela projektcykeln med alltifrån mycket tidiga planeringsstadier, utredningar och förstudier, via projektering till byggplatsuppföljning.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!