• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Göteborg - Theres Svenssons gata

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med mätningsteknik och geodesi.

Vår avdelning har både lång och bred erfarenhet av mätteknik och geodesi. Vi producerar kartor samt utför alla typer av geodetiska mätningar och beräkningar för projekteringskartor, terrängmodeller, byggande och kontroll. Vi utför även anläggningsdokumentation, relationsritningar och GIS-produkter.

Vi använder oss av ny teknik och kan bl a med hjälp av laserskanning och UAS (drönare), snabbt leverera en exakt avbild av verkliga förhållanden som underlag för vidare bearbetning till färdiga ytmodeller och 3D-ritningar vilket passar bra för uppdrag där detalj­rikedom och precision efterfrågas.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren!