Aalborg

Aalborg

Norconsult Aalborg

Norconsult i Aalborg har samlet arkitekter, ingeniører, byggeledere og teknikere i samme hus - alle med det fælles træk, at de er specialister inden for deres fagområde. Sammen udgør vi et engageret og stærkt team.

​For vores bygherrer betyder det, at de kun skal henvende sig ét sted og at ansvaret er entydigt placeret. Det er med til at sikre smidige processer med færre fejl, videndeling på tværs, et fælles ejerskab til opgaverne og dermed høj arbejdsglæde for alle involverede parter.

​Vi arbejder for boligselskaber, undervisningsinstitutioner, regioner, kommuner og private investorer og koncentrerer os om de områder, hvor vi i kraft af årelang erfaring, stærke referencer og unikke kompetencer kan sætte vores specialister i spil: alment boligbyggeri, undervisningsbyggeri og institutioner.

Contact Details

Adresse

Kastetvej 21 A, 9000 Aalborg

Telephone Number

+45 70 27 11 31

 • Brian Mumgaard

  Afdelingsleder

 • Lars Haase

  Teamleder

 • Jes Elbæk

  Fagleder konstruktioner

 • Joachim Morell

  Fagleder Arkitekt

 • Torben Vorm

  Fagchef / Projektleder

 • Kontakt os

  Grønnegården

  Almene boliger
  Renovering og transformation