Billede fra daginstitution Espelunden

Espelunden

Projekt navn

Espelunden

Bygherre

Rødovre Kommune

Lokation

Damnark, Rødovre

Tidsperiode

2017 til 2019

Nøgletal

Omfang: 1.700 m2, udeareal 5.400 m2

Ydelse: Projektering, fagtilsyn og projektopfølgning

Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartnere: ERIK Arkitekter

Billede fra daginstitution Espelunden

Fleksibel daginstitution til individuel børnesammensætning

Rødovre kommune ønskede at skabe en fleksibel daginstitution uden at gå på kompromis med funktionalitet, brugervenlighed og nærmiljø. Norconsult bistod bygherre med ingeniørrådgivning og med gode og fornuftige løsninger både inde og ude.

Fleksibilitet, bevægelse og læring

Børnehuset er opført i 2 plan med delvis kælder. Udenfor er der naturlegeplads med masser af aktiviteter for børnene, som bl.a. både inden- og udendørs kan tage en rutsjebane ned fra 1. sal. Bygning og uderum er i det hele taget indrettet med henblik på at understøtte forskellige bevægelsesmønstre og pædagogiske læreplanstemaer f.eks. i form af trapper og nicher, varierede rum størrelser samt differentierede niveau på gulve og lofter, så børnene udfordres både kropsligt og sanseligt.

 

Løsninger i projektet

Vi har sikret et godt indeklima for børn og voksne ved at etablere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, der udskifter luften i alle opholdsrum. Husets tørrerum er også tilsluttet dette system, så børnenes våde flyverdragter bliver hurtigt tørre på en kold vinterdag. Derudover er der et separat ventilationssystem for køkkenet for at forhindre lugtgener i opholdsrummene. De store ventilationsaggregater er placeret i kælderen, så de ikke er synlig på taget og generer udsigten for omkringliggende etagebyggerier.

Taget er udført som grønt tag, der sammen med et stort forsinkelsesbassin er medvirkende til at håndtere regnvand på egen grund og dermed reducere mængden af vand i det offentlige kloaksystem. Kælderen er skybrudssikret med en pumpebrønd.

Børnehuset Espelunden er en integreret institution, der kan rumme 180 børn i alderen 0-6 år, pædagogisk personale samt køkkenpersonale til nyt stort produktionskøkken.

 

Projektets mission

Det var vigtigt for bygherre at bygningen kan tilpasses ift. en forskellig børnesammensætning. Vi har derfor haft fokus på bygningsfysisk fleksibilitet i udviklingen.

Billede fra daginstitution Espelunden