Billede af Silkeborg Politistation

Silkeborg Politistation

Projekt navn

Silkeborg Politistation

Bygherre

Bygningsstyrelsen / Midt- og Vestjyllands Politi

Lokation

Danmark, Silkeborg

Tidsperiode

2020 til 2022

Nøgletal

Omfang: 2.160 m2

Ydelse: Projektering, fagtilsyn

Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: ERIK Arkitekter

Billede af Silkeborg Politistation

Ny lokal politistation med fokus på dialog og tilgængelighed

Norconsult har som ingeniørrådgiver for Bygningsstyrelsen, været en del af projektering af den nye politistation i Silkeborg. Bygningen er indrettet efter sin egen lokale, optimerede infrastruktur, hvilket blandt andet betyder, at adgangen til politistationen for borgerne er nemmere med bedre parkeringsforhold, og der er bedre mulighed for diskretion i mødet mellem borger og politi.

Der er flere fordele ved den nye station

Politistationen på to etager har fået et stort briefinglokale, moderne motionsrum, en stor gård med plads til alle patruljekøretøjerne og bedre parkeringsmuligheder for både personale og borgere.

 

Løsninger i projektet

Det hierarki mellem offentlig (borgerrelateret) samt privat (tilbagetrukket/sikret), som det forrige afsnit og byggeprogrammet beskriver, er rettesnor for projektets arkitektoniske hovedgreb:

  • En perimetermur i en karakteristisk og mørk tegl og i én etages højde indforskriver stueplanet med ankomsten og den sikrede, interne gård, hvorpå der i bygningens vestlige ende er lagt en bygningskrop i glas og aluminium. En base i tegl – i ét, langt stræk, som får Politistationen til at præsentere sig flot langs Lillehøjvej, hvor teglmuren tander i en jævn takt, der følger grundens form. på denne base er der lagt to etager øverst i et moderne, funktionelt og velbelyst kontorhus.
  • Kantinen er placeret i bygningens sydlige gavl med udgang til afskærmet opholdsareal. Terrassen orienterer sig mod den interne, sikrede gård.
  • Dette greb sikrer, at de funktionsmæssige relationer får de rigtige placeringer i bygningen.
  • Kælderen er disponeret med fokus på at minimere fordelingsarealer og med mest mulig nærhed fra personalenedgang via trappe til omklædningsrum, våbenrum og tørrerum.

 

Projektets mission

Midt- og Vestjyllands Politi havde en klar mission med den nye bygning. De havde et fokus på at skabe gode rammer for de borgere der af forskellige grunde ønsker at komme i kontakt med politiet. Det hindrer fx at sigtede, der er til afhøring, ikke kan møde borgere, der er der for at anmelde et forhold.

Billede af Silkeborg Politistation

Foto: TVMV, Faberhave