Billede fra Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Ny sengebygning, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Projekt navn

Ny sengebygning, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Bygherre

Region Syddanmark

Lokation

Danmark, Esbjerg

Tidsperiode

2014 til 2020

Nøgletal

Omfang: 14.900 m2

Ydelse: Bygherrerådgivning

Ny sengebygning på SVS Esbjerg

Da hjertet i det nye akutsygehus i Esbjerg, Fælles Akut Modtagelse, var færdigbygget, blev den næstestore del af projektet, den 14.900 m2 store sengebygning, igangsat. Sengebygningen består blandt andet af et ankomstområde, mødefaciliteter, ambulante funktioner (blodprøvetagning og EKG),

Efter aflevering har LB Consult - Norconsult sammen med en stab på SVS Esbjerg planlagt, koordineret og gennemført indflytning og idriftsættelse af de forskellige afdelinger på alle fem etager. I denne forbindelse afholdt vi brugermøder, hvor arbejdsprocessen ift. rum og inventar, indkøb af inventar og indflytning blev koordineret internt og eksternt mellem de forskellige aktører og brugergrupper.

 

Løsninger i projektet

LB Consult - Norconsul bistod bygherre indledningsvist i afklaring af behov og formål og efterfølgende totalentreprise-udbud af samme (sent udbud). Desuden varetagelse af bygherrens interesser i forbindelse med færdigprojektering, udførelse og modtagelse.

Slutteligt blev bygningen færdigkompletteret og flytningen planlagt og gennemført i samarbejde med bygherreorganisation og personale.

Nærhed og kendskab til projektets behov og formål fra ide, indledende brugerafklaring, udbudsproces, projektering, kvalitetssikring og udførelse (og indflytning og idriftsætning) har givet et indgående kendskab til indretningen af en fremtidssikret sengebygning, der tager højde for de forskellige patient- og personalegruppers behov. Udrullet i en proces, hvor partnerne rettidigt høres
og involveres.

Ved en gennemgående granskning af projektmaterialet ved hver faseovergang og udarbejdelse af faseovergangsdokumenter har LB Consult i projekteringsfasen sikret at totalentreprenørens rådgiverteam leverede iht. kontrakten.

LB Consult - Norconsult har varetaget bygherretilsynet under opførelsen, ligesom vi har udført bygherrens mangelgennemgang og efterfølgende sikret at registrerede fejl og mangler blev udbedret inden aflevering.

 

Projektets mission

Ambitionen var at ændre sygehusets indretning til patienternes perspektiv omkring trivsel og selvhjulpenhed. Det krævede derfor en nytænkning af patientforløbet. Sengebygningen understøtter denne ambition ved at sikre det omsorgsfulde patientforløb.