Overlundgården

Projekt navn

Overlundgården

Bygherre

Boligselskabet Viborg

Lokation

Viborg

Tidsperiode

2019 til 2021

Nøgletal

Omfang: 4.500 m²
Ydelse:  Totalrådgivning, arkitekt, ingeniør og byggeledelse
Fag: Arkitektur, konstruktioner i beton og murværk, alle tekniske forhold inkl. ventilation, brandredegørelse, udendørsanlæg, byggeledelse, fagtilsyn.

Samarbejdspartner: Norconsult har leveret arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning

Nybyggeri, renovering og ombygning af almene boliger

Norconsult har som totalrådgiver for Boligselskabet Viborg, været en del af at transformere et tidligere plejecenter og ældreboliger til almene familieboliger. Hertil blev der opført to nye blokke på projektgrunden, der samlet kom til at bilde det nye boligområde sammen med i alt 44 boliger, 2 gæsteværelser og tilhørende fællesfaciliteter

Familieboliger med udgangspunkt i eksisterende forhold

Derfor overtog Boligselskabet Viborg Overlundgården således omdannelsen af området til almennyttig boligbebyggelse kunne gå i gang. Overlundgården ville igennem dens omdannelse til almennyttig boligbebyggelse gennemgå en kompleks renovering i samspil med nybyggede blokke.

De eksisterende plejecenterblokke blev omdannet til familieboliger, og de eksisterende fællesfaciliteter blev ombygget til nyt fælleshus med fokus på fællesskabet i den fremtidige boligbebyggelse.

I nær forbindelse til fælleshuset blev der etableret 2 gæsteværelser, således gæster har mulighed for overnatning. Ligeledes er en del af den eksisterende kælder blevet omdannet og gjort brugbar for fælles ophold. I forlængelse og samspil med det renoverede plejecenter opføres to nye blokke i hhv. 2 og 3 etager med nye familieboliger.

Løsninger i projektet

De eksisterende blokke renoveres med bibeholdelse af teglfacaden i samspil med pudsede felter, der med tilføjelse af nye vinduer, tag, inddækninger mv. samt altangang på indgangssiden får et enklere og mere moderne udtryk. Desuden etableres der nye og større altaner til boligerne på 1. og 2. sal, men der skabes terrasser og haver til boligerne i stueetagen.

Projektets mission

Boligselskabet Viborg ønskede på projektgrunden at opføre nybyggeri med 17 almene boliger og ombygge eksisterende ejendomme til 27 almene boliger. Overlundgården er igennem dens omdannelse til almennyttig boligbebyggelse gennemgået en kompleks renovering i samspil med nybyggede blokke.

Tværfagligt samarbejde