Hverdagen i Norconsult

Hver dag arbejder vi på at forbedre hverdagen. For at lykkes med dette skal vi have en god arbejdsplads, motiverede medarbejdere og spændende og afvekslende opgaver

Det er sjældent kun én ting, der kendetegner succes, men derimod summen af ​​det, vi skaber sammen. Samarbejde med kolleger og kunder, smarte løsninger og gode beslutninger er en forudsætning. Vi skal også sikre, at bæredygtighed og digitalisering er centralt i de opgaver, vi er involveret i. Når vi lykkes med dette, lykkes det også med at skabe tilfredse kunder, en arbejdsplads, hvor vi trives og lønsom vækst.

Kultur og arbejdsmiljø

Kultur og arbejdsmiljø står stærkt hos Norconsult, og vores værdiplatform, LiVE, danner grundlaget for din hverdag hos os. LiVE står for ledelse, værdier og etik, og platformen består af kortfattede leveregler, der skal være med til at fremme de holdninger, der vil præge vores kultur. LiVE hjælper dig som medarbejder med at træffe valg og løse dilemmaer i dit daglige arbejde.

Vores årlige medarbejderundersøgelse er vigtig for udvikling af arbejdsmiljø, engagement, kompetence, ledelse og samarbejde. Det giver dig som medarbejder mulighed for at udtrykke dine meninger og være med til at påvirke, hvordan du har det på jobbet.

Resultaterne over flere år viser, at vores medarbejdere er stolte af deres arbejdsplads, har det godt på jobbet, og at hele ni ud af 10 vil anbefale andre at søge job hos os.

Diversitet og inklusion

Hos os skal alle have lige muligheder og rettigheder. Vi respekterer hinanden, uanset køn, seksuel orientering, alder, etnicitet, funktionsevne, religion og livssyn. Vi arbejder målrettet på at øge andelen af ​​kvinder og har sat os et mål om 40 procent kvinder i koncernen, både i operative enheder og ved rekruttering af nye ledere. Ved rekruttering til lederstillinger skal der være mindst én kvindelig kandidat i den afsluttende samtalerunde.

 

Bæredygtighed og samfundsengagement

Som en af ​​Norges førende konsulentvirksomheder er vi en driver af det grønne skifte, og som medarbejder i Norconsult vil du være central i dette. Vores medarbejderes engagement og ekspertise gør, at vi kan træffe gennemtænkte valg, der bidrager til udviklingen af ​​et godt og bæredygtigt samfund for alle.

Vi har vores vigtigste indflydelse i vores opgaver. I samarbejde med vores kunder yder vi beslutningsstøtte og udvikler bæredygtige løsninger, der giver værdi for kunden og samfundet, og som står til fremtiden. Det er vigtigt for os at være gode til, hvad vi anbefaler til vores kunder, at tage ansvar for vores egen påvirkning og at reducere vores egne udledninger.

Vi har også et stort samfundsengagement ud over vores rådgivning – lokalt, nationalt og globalt. Læs mere om bæredygtighed og samfundsengagement.

 

Hvordan vi arbejder

For at skabe kundeværdi skal vi forstå hele værdikæden fra kundens synspunkt.

LiVE PRO hjælper os med at få succes med dette. LiVE PRO består af fire principper, der bidrager til bedre arbejdsprocesser, endnu mere tilfredse kunder og at vi spiller alle involverede i vores opgaver endnu bedre. Hvor LiVE kendetegner vores kultur og holdninger, kendetegner LiVE PRO vores handlinger og hvordan vi arbejder.

LiVE PRO giver dig som medarbejder enkle og forståelige principper samt grundlæggende forudsætninger for, hvordan vi alle skal arbejde, så vi løser vores opgaver bedst muligt.