Hafniahus

Ejendommen Holmens Kanal 9 er opført af materialer og med en detaljering og indretning med stor arkitektonisk og historisk kvalitet. I fløjene mod Holmens kanal og Holbergsgade – og særligt på 2. sal på "direktionsgangen" - er det tydeligt at ejendommen er opført med en repræsentativ funktion for øje.

Lejer ønsker at lokaler der fremtræder ekstravagante eller fornemme, skal "dresses ned" for at udsende de rigtige signaler svarende i forhold til lejers virke.
Nedtoning er således sket ved eksempelvis farvesætning, belysning og/eller kun-stnerisk udsmykning, og ikke på bekostning af ejendommens særpræg.
Det har derfor været væsentligt at forene en respekt for de eksisterende rumlige og historiske kvaliteter med kravene om et moderne kontorhus med stor fleksibilitet ved at definere ejendommen som et klassisk gadehus og et moderne gårdhus.

I forbindelse med en generel facade- og tagrenovering er tage, facader, balkoner, altaner m.v. renoveret.

Den akustiske regulering er i vid udstrækning udført med akustikpuds. I repræsentative lokaler er tekniske installationer udført skjulte bag paneler, som gulvkontakter eller indfældet i vægge.

Efter renoveringen overholder ejendom-men kravet i Energistyrelsens cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

I forbindelse med istandsættelsener der udført renovering af betondæk i gård og tag og miljøundersøgelser for asbest, pcb og bly i maling.

 

Fakta

  • Bygherre: SEB Ejdendomme
  • Beliggenhed: Holmens Kanal, København K
  • Anlægssum: 70 mio
  • Areal: 5.400 m2, 1.200 m2 kælder

Kontaktperson

Profilbillede av Lassen Stefansen
Lassen Stefansen
Arkitekt