Dansk Sygeplejeråd

Det er historiske bygninger, Dansk Sygeplejeråd har valgte til nyt domicil efter en gennemgribende renovering og ombygning. Gadenavnet Kvæsthusgade fortæller, at her lå det gamle militære hospital, Kvæsthuset, og det er da også denne bygning, der danner grundstammen i det nye domicil.

Den samlede bygningsmasse består af 13 større eller mindre bygninger med det gamle kvæsthus - hovedhuset - som den største og mest markante.

Teknikske udfordringer

Det har været nødvendigt at nedrive et stort antal vægge, også bærende og stabiliserende, for at kunne opnå den indretning, bygherren havde sat som mål; disse er følgelig erstattet af nye konstruktioner.

Underetagen, som er en høj kælder med gulv ca. 1 m under terræn, er overalt udført med vandtætte konstruktioner af hensyn til det højtliggende grundvandsspejl, og under alle nye vægge er der pælefunderet med nedpressede minipæle. I denne etage var ønsket placering af større rum til brug for kantine, køkkenforhold og møderum, hvorfor der af hensyn til stabiliteten er udført kraftige, bærende stålrammer boltet til vægge og dæk.

Også for installationsanlæggene har det været en kompliceret opgave at få installationer af enhver art fremført og placeret på hensigtsmæssig måde, hvor især de lave etagehøjder har krævet op-findsomhed med hensyn til føringsveje. Varme- og kølecentraler er placeret i kælder og adskillige andre teknikrum er placeret i diverse tagrum.

 

Fakta

  • Bygherre: Dansk Sygeplejeråd
  • Beliggenhed: Sankt Annæ Plads, København K
  • Samarbejdspartner: tnt arkitekter
  • Anlægssum: 110 mio
  • Størrelse: 14.500 m2

Kontaktperson

Profilbillede av Jacob Ilsøe
Jacob Ilsøe
Direktør, Byggeri og Anlæg