• Fast stilling
  • Ansøgningsfrist: 31.01.2024

Arbejdssted: Kungälv , Luleå og Malmö - Hjälmaregatan

Norconsult Fältgeoteknik är ett helägt dotterbolag till Norconsult AB som erbjuder en mängd spännande uppdrag i både svår terräng och på vatten.

Fältundersökningar är den första delen i många projekt idag och kraven höjs genom samarbete inom Europa med gemensamma krav för samtliga länder. Vi tillhandahåller denna tjänst inom Norden och är ledande inom utvecklingen.

Våra fältgeotekniker har lång erfarenhet av att arbeta i alla typer av projekt, från stora komplicerade infrastrukturanläggningar och enskilda små byggobjekt, till översiktlig planering och pållängdsbestämning. Vi utför även mätning av radon och stabilitetsutredningar och erbjuder sjöborrning med flotte, kärnborrning, DTH-borrning, undervattensdrönare och miljötekniska undersökningar.

Vi har ett unikt lärlingssystem för nyanställda för att säkra kvalitet. All redovisning och resultat kommer i färdiga Eurocode-anpassade format till kunden.

Varmt välkommen med din spontanansökan, såväl nyutexaminerad som erfaren.