Etik og integritet

Norconsults virksomhedskultur er baseret på mangfoldighed, åbenhed og gensidig respekt. Vores holdninger til ledelse, værdier og etik præger hele forretningen, fra hvordan vi samarbejder med kollegaer, til hvordan vi følger op med kunder og driver anstændig og lønsom forretningsvirksomhed

Vores kulturelle platform, LiVE, definerer elleve principper for ledelse, værdier og etik. Vores tommelfingerregel for etik siger, at alt, hvad vi gør, skal modstå offentlighedens lys. Vi arbejder løbende på at sikre, at det, vi gør, ikke overtræder anerkendte principper og retningslinjer vedrørende korruption og menneske- og medarbejderrettigheder.

Hvert år gennemgår alle vores medarbejdere et e-læringskursus om etiske dilemmaer, der kan opstå i virksomheden. Vi har en underretningskanal, hvor alle i virksomheden og eksterne parter kan indberette anstødelige forhold. Vores årlige medarbejderundersøgelse viser, at vores medarbejdere er godt bevidste om underretningskanalen for anstødelige forhold, og at de kender indholdet af de etiske retningslinjer og de krav, der stilles til medarbejderne.

Vi udfører leverandøropfølgning relateret til etik ved at lade leverandører og samarbejdspartnere underskrive koncernens principper for og erklæring om etiske standarder for samarbejdspartnere. I lande med høj risiko for korruption, hvor vi er involveret, foretages en systematisk vurdering af kontraktpartnere med hensyn til integritet og etik, inden vi indgår aftaler.

 

Varslingskanal

Norconsult har en uafhængig notifikationskanal (Norconsult Speak Up) til rapportering vedrørende forhold og brud, eller formodede brud på love, regler og koncernens etiske retningslinjer.

Underretningskanalen administreres af en ekstern advokat. En anmeldelsessag behandles fortroligt og følges diskret og grundigt op i Norconsults interne revision. Se yderligere information i notifikationsløsningen.

Norconsult Speak Up(deloitte-halo.com)

 

Personbeskyttelse 

Norconsult tager personbeskyttelse alvorlig og behandling af data vil være i henhold til Norconsults til enhver tid gældende retningslinjer for personbeskyttelse.

Information om Personbeskyttelse - Norconsult 

 

Åbenhed

I Norconsult er er det vigtigt at være med til at fremme social bæredygtighed og vi arbejder helhjertet for at varetage hensynet til menneskerettigheder og arbejdsforhold hos såvel leverandører og samarbejdspartnere. 

Åbenhedsloven

Hos Norconsult er vi optaget af at fremme social bæredygtighed og har etableret et systematisk og omfattende arbejde for at sikre grundlæggende menneskerettigheder og anstændige arbejdsforhold i forsyningskæden og med vores partnere.

Du kan finde vores redegørelse her

Har du spørgsmål i forbindelse med åbenhedsloven?
Send en mail til firmapost@norconsult.com med emnet: Åbenhedsloven