Østjyllands Brandvæsen

Projekt navn

Østjyllands Brandvæsen

Bygherre

Østjyllands Brandvæsen

Lokation

Aarhus

Tidsperiode

2018 til 2023

Nøgletal

Omfang: 2500 + 1500 m2

Ydelser: Bygherrerådgivning

Samarbejdspartner: CUBO, Viggo Madsen

Billede fra Østjyllands Brandvæsen, øvelse

Nye brandstationer sikrer hurtige udrykninger i Aarhus

Vi har som bygherrerådgiver for Østjyllands Brandvæsen været med hele vejen fra de første tanker til de endelige stationer. Med vores personlige rådgivning har vi hjulpet med at stille de rigtige krav og træffe de bedste beslutninger, der giver størst værdi for brandvæsenet.

Nye brandstationer sikrer hurtige udrykninger i Aarhus

Aarhus’ befolkningstal vokser og vokser. Det sætter større krav til beredskabet, og derfor har Østjyllands Brandvæsen etableret to nye brandstationer – en i Aarhus Nord og en i Aarhus Syd. De nye brandstationer skal sikre, at brandfolkene kan rykke hurtigt ud til aarhusianerne, når uheldet er ude.

 

Bygherre rådgivning

Vi har som bygherrerådgiver for Østjyllands Brandvæsen været med hele vejen fra de første tanker til de endelige stationer. Med vores personlige rådgivning har vi hjulpet med at stille de rigtige krav og træffe de bedste beslutninger, der giver størst værdi for brandvæsenet.

Station Nord er i drift, og Station Syd har netop fejret rejsegilde. Fælles for begge brandstationer er, at de er bygget for at sikre hurtige udrykninger og et godt arbejdsmiljø for brandfolkene. De har derfor været inddraget helt fra starten i projektet for at sikre, at brandstationerne understøtter deres daglige arbejdsgange.

 

Øvelsesby

Udover Brandstationerne har LB Consult ligeledes bistået Aarhus Kommune i arbejdet med opførelsen af øvelsesby til brug for Østjyllands Brandvæsen. Øvelsesbyen omfatter 50.000 kvm og bliver bygget som en mindre by med infrastruktur, parkering og gadebelysning. Området består af ca. 100 containerne, der bl.a. gengiver boliger, butiksstrøg, hotel, kontor, lejligheder, skibsbrand, parkeringskælder og kajområde. Det giver brandfolkene mulighed for at træne deres færdigheder i et realistisk læringsmiljø, så de er helt klar, når der opstår en brandulykke.

Det er vigtigt at huske på, at en brandstation er mere end blot en arbejdsplads – det er også et hjem for brandfolkene når de er på vagt. Der har derfor været stor inddragelse af brandfolkene for at sikre deres forventninger.

- Bygherrerådgiver Rikke Winding.