Billede af Østre Landsret

Østre Landsret

Projekt navn

Østre Landsret

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Lokation

Danmark, Nordhavn

Tidsperiode

2019 til 2022

Nøgletal

Omfang: 20.000 m2, totalentreprise, OPP

Ydelse: Projektering, fagtilsyn og projektopfølgning

Fag: Konstruktioner, VVS-installationer, ventilation, stærk- og svagstrøm, dagslys, brand, DGNB, FM, akustik og sikring

Samarbejdspartnere: Henning Larsen Architects, Enggaard

Billede af gang og trappeanlæg i Østre Landsret

Ny landsret i Nordhavn, en bydel certificeret til DGNB-platin

Norconsult har som ingeniørrådgiver deltaget i udførelsen af en moderne og tidssvarende retsbygning i et præcertificeret bæredygtigt kvarter. Bygningen indeholder retssale, forhal og ventearealer, administrative lokaler, café samt kantine med produktionskøkken. Det nye byggeri danner rammerne om en moderne arbejdsplads, hvor fleksible og dynamiske rumligheder er med til at understøtte behov for multifunktionalitet og sikkerhed på tværs af brugergrupper, samt sikre effektive arbejdsgange til glæde for brugere og tilhørere.

Høje kravspecifikationer

De mange kravspecifikationer har stillet høje krav til designopgaven, hvor bæredygtighedsbegrebet dækker over alt fra materialevalg, energioptimering, driftsperspektiver, sikkerhedsspørgsmål med meget mere.
Retsbygningen er zoneinddelt med zoner til de forskellige brugergrupper. Samtidig er det en offentlig bygning, hvor pårørende og f.eks. journalister skal have adgang. Desuden skal der være særligt sikrede zoner for varetægtsfængslede og arbejdsområder for dommere og advokater.

“Det har på mange måder været en særlig opgave, dels fordi der er nogle specifikke udfordringer ved retsbygninger, dels skal vi bygge efter DGNB, og så skal vi arbejde med et driftsperspektiv. Det giver en rådgivningsopgave, der kan minde om babushka-dukker”, udtaler Norconsults afdelingsleder Martha Quistgaard.

Løsningen i projektet

Projektet indeholder kælder og parkering under terræn, hvorfor der er projekteret med nederste kote ca. 6 m under vandspejl. Der er etableret sammensvejste spuns for sikring af grube, og bygningen er fastholdt i de underliggende kridtlag for at modvirke opdrift. Bygningen indeholder elevatorer og trapper som forbinder etagerne. I forbindelse med bygningen, som er et OPP-samarbejde, har vi arbejdet med løsninger, der sikrer lavt energiforbrug, og som samtidig besidder en robusthed, så såvel indeklima og energiforbrug er forudsigeligt og driftsvenligt.

Projektets mission

Bygningsstyrelsens mission med Østre Landsret var at skabe en moderne retsbygning, som skulle understøtte et tidssvarende domstolssystem med de sikkerhedsmæssige aspekter.