Billede fra Grønttorvet

Grønttorvet

Projekt navn

Grønttorvet - Retortvej, Valby

Bygherre

Lejerbo

Lokation

Danmark, Valby

Tidsperiode

2014 til 2017

Nøgletal

Omfang: 4.200 m2

Ydelse: Projektering, fagtilsyn og projektopfølgning

Fag: Konstruktioner, VVS installationer, ventilation, køling samt stærk- og svagstrøm

Samarbejdspartner: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Billede fra Grønttorvet

Erhverv og boliger i synergi med energi og miljøhensyn

Som ingeniørrådgiver for Lejerbo har Norconsult været en del af etableringen af det nye bolig- og erhvervsområde på det tidligere Grønttorv. Bebyggelsen er med til at danne port til området, der er etableret med et grønt landskabeligt gårdrum med bl.a. opholdsarealer samt mindre private terrasser. Omkring boligkarréen er knatzonerne bearbejdet landskabeligt.

Nye boliger med sociale muligheder

Boligerne varierer i størrelse og type mellem et-plans lejligheder og rækkehuse. På den måde vil flere forskellige segmenter af beboere møde hinanden i den fælles gårdhave i hjertet af bebyggelsen. I bebyggelsen er der tillige indrettet et beboerlokale med køkken- og toiletfaciliteter.

 

Løsninger i projektet

Det har været et ønske at skabe boliger, der vægter energi og miljøhensyn meget højt og som minimun opfylder Københavns Kommunes krav, der er oplyst i pjecen ”Miljø i byggeri og anlæg”.

Regnvand opsamles i en tank placeret i gårdrummet og efter behandling bruges til toiletskyl.

Opvarmning i boliger sker med luftopvarmning (genvinding / el) med indblæsning i alle rum og udsugning i køkken og baderum.

Hver bolig er forsynet med mekanisk ventilationsanlæg med friskluft. Unit har indbygget var­mepumpe for opvarmning af brugsvand.

Der er etableret et solcelleanlæg på 250 m2. Affald håndteres via skakte, og der er udført en miljøstation til håndtering af øvrige affaldsfraktioner.

 

Projektets mission

Bygherre havde et ønske om at skabe attraktive boliger, der vægter energi og miljøhensyn meget højt.

Billede fra Grønttorvet